Doesburg, februari 2021

Beste leden en ouder(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden


Inmiddels mogen we al zes weken niet meer sporten, en al weten we allemaal dat gezondheid boven alles staat, dat vinden we heel erg vervelend. Sporten en bewegen geeft ons energie, bindt en daagt ons uit. Dat moeten we nu missen. Dat raakt iedereen in ons gymsporthart, in ons clubhart. Het is nu belangrijker dan ooit de verbindende kracht van sport te gebruiken om hier samen zo goed mogelijk doorheen te komen. Zodat we straks, als we weer mogen sporten, verder kunnen waar we stonden. Dat is waarvoor we ons als bestuur, vrijwilligers en trainers op dit moment dag en nacht inzetten. Ook wij hebben onze onzekerheden, zorgen en vragen. We hebben jullie nu harder nodig dan ooit, als gewaardeerd lid van onze club. Onze dank voor jullie hulp is dan ook groot.

Ook al zijn de lessen en de wedstrijden gestopt, de kosten die de club normaal gesproken maakt, gaan (bijna) allemaal gewoon door. Denk daarbij aan zaalhuur en de technische leiding die wij in dienst hebben. Als de contributie nu zou stoppen, zou dat een grote financiële strop voor ons als club betekenen. Met mogelijk grote gevolgen voor de toekomst. We vragen je dan ook ons te blijven steunen met jouw contributiebetaling. Wij zullen voor het 1e kwartaal 2021 voor alle leden hetzelfde bedrag incasseren. Dus leden wie meer uren bij ons sporten komen wij hierin tegemoet.

Op dit moment is er grote onzekerheid over hoe het verder verloopt met de maatregelen omtrent het coronavirus. Uiteraard kijken we, mocht de situatie langer duren, wat we verder voor jullie kunnen doen. Want natuurlijk willen we jullie zo goed mogelijk tegemoetkomen. Daarvan houden we jullie op de hoogte.

Mogelijk ben jij ook persoonlijk getroffen door de coronacrisis, bijvoorbeeld omdat je als ondernemer of werknemer te maken hebt met een daling van je inkomen. Mocht dat tot specifieke problemen leiden bij de betaling van jouw contributie, dan kunt u dit vertrouwelijk bespreken met onze penningmeester M. Hermanns, penningmeester@unitasdoesburg.nl, 06-18634978.

Houd vertrouwen. Wij doen er als bestuur alles aan om samen met jullie de club overeind te houden in deze moeilijke en onzeker tijd. Dank voor jouw begrip en medewerking.

Blijf gezond en zorg voor elkaar!

Het bestuur Unitas


Doesburg, augustus 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leden,

Vanaf maandag beginnen wij weer met onze sport en mogen wij ook weer gebruik maken van de sportzalen.


Hieronder nog een aantal veiligheidsmaatregelen

- Hanteer de richtlijnen van het RIVM.
- Sporters komen zoveel mogelijk alleen. Voorkom groepsvorming; vertrek na het brengen/halen zo snel mogelijk weer.
- Kom in sportkleding naar de sporthal. Het gebruik van de kleedkamers is minimaal; 1,5 meter afstand.
- Verzocht wordt om thuis nog naar het toilet te gaan.
- Buitenschoeisel en jassen worden meegenomen naar de zaal.
- Wij gebruiken de nooduitgang als uitgang. Deze bevindt zich aan de rechterzijde van de sporthal.


Wij wensen iedereen weer veel sportplezier toe.


Bestuur Unitas


Doesburg, juni 2020

Beste leden, ouder(s) en verzorger(s) van leden,

Van de manager van de sportzalen in Doesburg hebben wij het bericht doorgekregen dat wij na de zomervakantie weer gebruik mogen maken van de zalen, als de richtlijnen van het RIVM dit (nog steeds) toelaten.

Tot aan de zomervakantie zullen wij dus gebruik blijven maken van de speeltuin aan het Putpad en het korfbalveld van de Rivalen. Gelukkig is de 1,5 meter afstand-regel komen te vervallen voor de jeugd tot en met 18 jaar. Het rooster blijft dus tot en met 8 juli ongewijzigd.

Tips:
- neem drinken mee
- smeer je op voorhand in met zonnebrandcreme
- neem eventueel een handdoek mee

Hoewel er hard is gewerkt door onze leiding om turnmaterialen, activiteiten, veiligheid en uitdaging met elkaar te combineren, blijft het een beetje behelpen, hiervoor vragen wij jullie begrip.

De eerder genoemde voorwaarden blijven van kracht:
- Sporters komen zoveel mogelijk alleen. Voorkom groepsvorming; vertrek na het brengen/halen zo snel mogelijk weer.
- Fietsen plaatsen in de fietsenrekken bij het korfbalveld en niet bij het kegelhuis.
- Indien de les vanwege slechte weersomstandigheden niet doorgaat, zal dit tijdig door de leiding via de app of telefonisch bekend gemaakt worden.

Ten aanzien van de contributie voor het 3e kwartaal willen wij jullie vermelden dat deze (mede op advies van de KNGU) zonder korting geïnd zal worden.

De contributieverhoging welke plaats zou vinden op 1 juli zullen wij niet doorvoeren en deze opschorten naar 1 januari 2021.

Via deze weg wensen wij jullie een hele fijne zomervakantie toe en hopen jullie allemaal in de week van 24 augustus weer te ontmoeten in de sporthal.

Blijf gezond en in beweging!

Met vriendelijke groet,


Bestuur Unitas


Doesburg, 24 mei 2020

Beste leden M.B.V.O.

Ook wij gaan gebruik maken van de mogelijkheden om het sporten aan jullie weer aan te bieden.

Het heeft heel veel overleg gekost maar het is gelukt om op gepaste wijze buiten het sporten te laten plaatsvinden.

Wij hebben toestemming gekregen om gebruik te maken van het sportveld van korfbalvereniging de Rivalen. Wij zijn erg blij dat deze vereniging ons hierin tegemoetkomt. Voor de trainingen op het veld van de Rivalen is de ingang aan de kant van t Kegelhuis (tegenover de parkeerplaats van het zwembad)!

De lessen zullen plaatsvinden op de dagen en het tijdstip die jullie gewend zijn.

Als het weer het niet toelaat en de les niet door kan gaan zal dit aan jullie bekend gemaakt worden door je eigen train(st)er.

Mocht jezelf verhinderd zijn dan is het ook prettig dat dit van te voren even gemeld wordt.
Koen: 06-23423346
Mirjam: 06-23383713

Onze train(st)ers zullen bij alle groepen de 1,5 meter afstand in acht nemen. Indien er een noodsituatie zich voordoet is het wel toegestaan om te helpen. Zij zullen op dat moment de handen extra desinfecteren. EHBO materialen en icepacks zijn aanwezig.

Echter zal iedereen zich moeten houden aan de richtlijnen die NOCNSF ons heeft opgelegd. Deze graag lezen en nastreven.

Wij zijn blij dat wij jullie weer onze sport kunnen aanbieden, al is het nog lang niet zoals wij gewend zijn. De eerste stap is gezet; we zien elkaar weer en kunnen lekker samen bewegen wat zo goed voor ons allemaal is.

Mocht je iemand in de familie of kennissenkring hebben die ook graag weer wil bewegen, overleg dit dan met de train(st)er om hem of haar mee te nemen. Dit mag zolang wij buitensporten kosteloos.

Heel veel plezier en maak er weer een sportieve gezellige tijd van.

Wij adviseren om onderstaande maatregelen goed door te nemen
Klik hier om de Veiligheid- en hygiëneregels te lezen

Met vriendelijke groet,


Bestuur Unitas


Doesburg, 12 mei 2020

Beste leden en ouder(s)/verzorger(s),

Ook wij gaan gebruik maken van de mogelijkheden om het sporten aan jullie weer aan te bieden.

Het heeft heel veel overleg gekost maar het is gelukt om op gepaste wijze buiten het sporten te laten plaatsvinden.

Wij hebben toestemming gekregen om gebruik te maken van de speeltuin aan het Putpad en het sportveld van korfbalvereniging de Rivalen. Wij zijn erg blij dat de gemeente en deze vereniging ons hierin tegemoetkomen. Voor de trainingen op het veld van de Rivalen is de ingang aan de kant van ’t Kegelhuis (tegenover de parkeerplaats van het zwembad).

Hieronder het rooster wanneer er voor wie de activiteit/training wordt aangeboden:

Speeltuin het Putpad :
woensdag 09.45-10.30 ouder-kind gym
woensdag 10.30-11.15 ouder-kind gym
woensdag 14.30-15.15 kleutergym

Korfbalveld de Rivalen :
maandag 15.45-16.45 selectie geboortejaar 2011 en 2012
maandag 17.00-18.00 selectie geboortejaar 2010 t/m 12 jaar
woensdag 14.45-15.45 recreanten geboortejaar 2013 en 2014
woensdag 16.00-17.00 recreanten geboortejaar 2012 t/m 12 jaar

Als het weer het niet toelaat dan zal dit via de app bekend gemaakt worden.
Onze train(st)ers mogen de leden niet vangen, zij zullen ook geen nieuwe elementen gaan aanleren. Indien er een noodsituatie zich voordoet is het wel toegestaan om de kinderen te helpen. Zij zullen op dat moment de handen extra desinfecteren. EHBO en icepacks zijn aanwezig.
Echter zal iedereen zich moeten houden aan de richtlijnen die NOCNSF ons heeft opgelegd. Deze graag lezen en nastreven.
Wij zijn blij dat wij jullie weer onze sport kunnen aanbieden, al is het nog lang niet zoals wij gewend zijn.
De eerste stap is gezet; we zien elkaar weer en kunnen lekker samen bewegen wat zo goed voor ons allemaal is.

Heel veel plezier en maak er weer een sportieve gezellige tijd van.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

Wij adviseren om onderstaande maatregelen goed door te nemen
Klik hier om de Veiligheid- en hygiëneregels te lezen

Met vriendelijke groet,


Bestuur Unitas


Doesburg, april 2020

Beste leden,

Op 31 maart is besloten om de corona maatregelen die al gelden t/m 28 april te verlengen. Voor onze vereniging betekent dit dat alle lessen tot aan die datum niet gegeven kunnen worden.

Als bestuur hebben wij besloten om de contributie voor het 2e kwartaal vast te stellen op € 19,25.
Dit is de helft van het bedrag dat voor 1 uur trainen per week wordt berekend en zal worden geïnd op 15 mei 2020. Hierin zit de bondscontributie verwerkt welke wij af moeten dragen aan de KNGU. Deze contributiewijziging geldt voor alle leden m.u.v. de BBB en Step-aerobic groep die de lessen iedere week via livestream kunnen volgen.

Wij zullen de contributieverhoging welke plaats zou vinden op 1 juli niet doorvoeren en deze opschorten naar 1 januari 2021.

Hopelijk kunnen wij de zorgen en kosten op deze wijze samen dragen en onze vereniging gezond houden.

Mocht u de vereniging willen steunen en de contributie ongewijzigd willen laten of het bedrag aanpast hebben naar een bedrag boven € 19,25. Dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar onze penningmeester Monique Hermanns penningmeester@unitasdoesburg.nl of via haar telefoonnummer 06-18634978. Dit graag vóór 1 mei onder vermelding van de naam van het lid en de mededeling "ongewijzigd voortzetten contributie" of "aangepast bedrag € --,-- contributie 2e kwartaal 2020".

Heeft u nog vragen dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Hiervoor kunt u bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer gebruiken.

Blijf gezond en in beweging. We hopen jullie snel weer in de sporthal te zien!

Met vriendelijke groet,


Bestuur Unitas


Vrijdag 13 maart 2020

De KNGU heeft het advies gegeven om alle clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) t/m 31 maart 2020 voorlopig helemaal stil te leggen.
Dit is in lijn met het advies van het RIVM en hiermee volgt de KNGU de oproep van NOC*NSF voor de hele sport. Vanwege de volksgezondheid is de KNGU genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen.

Het bestuur van Unitas gaat in dit advies mee en stopt de trainingen per direct.

Zodra er meer bekend is brengen wij jullie op de hoogte.

Op 23 maart (17.00 uur), 24 maart (18.00 uur) en 25 maart (17.15 uur) kunnen de briefjes en het voor de narcissenactie afgegeven worden.

Met vriendelijke sportgroet,

Bestuur UnitasZaterdag 28 maart 2020

Beste leden en ouder(s), verzorger(s),

Een hele bijzondere tijd beleven wij met z’n allen. Via social media proberen wij jullie zo betrokken mogelijk te houden bij onze vereniging. Zo hebben wij voor onze recreanten en selectiegroepen de turnbingo , de allerjongsten onder ons krijgen iedere dag via Nijntje Beweegt oefeningen om samen met de ouder(s) te doen en via facebook wordt er live les gegeven aan de BBB en Steps leden.

Geweldig hoeveel narcissenpotjes er zijn verkocht door onze leden. In totaal 1216, SUPER! Ook begrijpen wij dat er door leden geen potjes actief zijn verkocht omdat dit door het coronavirus ook wel lastig werd gemaakt.

Helaas hebben wij ook met tegenslag te maken. De verkoop deur tot deur hebben wij geannuleerd, de compostactie waar een aantal vrijwilligers zich voor inzetten gaat niet door en ook de collecte Sport voor Gehandicapten hebben ze moeten stilleggen. Al deze activiteiten leveren inkomsten op voor de clubkas en missen wij nu.

Unitas zet zich ook in voor de estafettebevrijdingsloop die om de 5 jaar wordt gehouden op 5 mei. Hier was al veel tijd en energie in gestoken, maar ook dat is van de baan.

Wat de contributie betreft kunnen wij nog geen definitief uitsluitsel geven. Tot nu toe wordt de bondscontributie door de KNGU gewoon geïnd en hebben wij van de gemeente Doesburg ook nog niets gehoord omtrent de zaalhuur. Wat wij wel kunnen toezeggen is dat de contributieverhoging die op 1 juli in zou gaan, wij niet gaan doorvoeren.

Wij hopen dat jullie onze vereniging een warm hart toedragen en zelf nog geen actie gaan ondernemen m.b.t. de contributie of het lidmaatschap.

Zodra wij toestemming krijgen dat de lessen weer mogen plaatsvinden, zullen wij jullie via de groeps-app hiervan direct op de hoogte brengen. Overige informatie zullen wij via de website kenbaar maken.

Wij wensen jullie allemaal heel veel sterkte in deze vreemde en moeilijke tijd. Blijf allemaal gezond en wij hopen jullie allemaal weer snel in de sportzaal te zien.

Bestuur en Leiding